Konkurs tygodnika POLITYKA na najlepszą pracę magisterską

  • 25 lutego 2019

Szanowni Państwo, POLITYKA zaprasza do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL. Do 27 września czekamy na zgłoszenia pod adresem mailowym Rakowski@polityka.pl 

Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta. Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945-1989 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów. 

Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i obronione w 2019 i 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej dekadzie grudnia. Wysokość nagrody: 15.000 zł Szczegółowy regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej POLITYKIKapitułę nagrody stanowią: dr Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (UW i POLITYKA) oraz red. Marian Turski (POLITYKA). 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230