Nagroda Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego dla prof. Jana Waskana

  • 26 marca 2019

Jury Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w IV edycji Konkursu na najlepszą książkę poświęconą historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji postanowiło przyznać Nagrodę Główną prof. Janowi Waskanowi za pracę „Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, ss. 311.

Jak czytamy w uzasadnieniu: Monografia jest dogłębnym i bogato udokumentowanym studium myśli politycznej prof. Romana Rybarskiego, wybitnego polityka Narodowej Demokracji, ekonomisty i teoretyka myśli gospodarczej. Autor omówił poglądy Romana Rybarskiego na takie dziedziny życia narodowego, jak koncepcja państwa, ustroju politycznego, ustroju gospodarczego i społecznego oraz miejsca Polski w Europie. Rybarski łączył swoje zaangażowanie ideowe po stronie Narodowej Demokracji z obiektywizmem cechującym wybitnego naukowca. Niejednokrotnie jego poglądy na wiele kwestii, w tym gospodarczych, różniły się dominującej w latach 30. XX wieku tendencji. Po dziś dzień jego dokonania intelektualne i heroiczna droga życiowa budzą szacunek także wśród przeciwników obozu Narodowej Demokracji. Praca Jana Waskana jest najpełniejszym i najlepiej udokumentowanym do tej pory portretem ideowym Romana Rybarskiego.

Fotorelację z wręczenia nagrody można obejrzeć na stronie Fundacji.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230