Powołanie WYDZIAŁU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI oraz Dziekana-Elekta Wydziału

  • 01 czerwca 2019

Miło nam poinformować, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 maja
2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego                         w Bydgoszczy w zakresie podstawowej struktury organizacyjnej naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od 1 października 2019 r. swoją działalność rozpocznie

Wydział Nauk o Polityce i Administracji.


Z kolei w dniu 14 maja br. Senat UKW wyraził pozytywną opinię w sprawie powołania

Pana dr hab. Artura Laski do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału (Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 119/2018/2019 z dnia 14 maja 2019 r.). W związku z powyższym oraz na mocy decyzji Rektora UKW prof. Jacka Woźnego z dnia 17 maja br. Pan dr hab. Artur Laska otrzymał pełnomocnictwa do wszystkich działań organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania jednostki.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230