Debata Prezydencka z radiem PiK

Studenci Koła Naukowego Studentów Politologii oraz dziennikarze Polskiego Radia PiK współorganizowali debatę kandydatów na Urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Debata odbyła się 14 listopada 2014 r., w sali Pamięci Bydgoszczan i Regionu Biblioteki Głównej UKW, przy ul. K. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy, o godzinie 12.00. Debata transmitowana była na żywo w Polskim Radiu PiK. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230