WIRTUALIZACJA: PROBLEMY, WYZWANIA, SKUTKI

  • 02 stycznia 2014

WIRTUALIZACJA: PROBLEMY, WYZWANIA, SKUTKI

WARSZAWA,  17 – 18 października 2011
 
Organizatorzy:
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z: Instytutem Socjologii KUL (Lublin)
Wydz. Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz).

Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. Inż. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk
Dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”
Red. Nacz. Anna Leszkowska, „Sprawy Nauki” – pismo internetowe
Patronat medialny – „Sprawy Nauki” – pismo internetowe.
„Transformacje” – pismo interdyscyplinarne

Komitet Sterujący
Prof. dr hab. Lech W. Zacher (ALK) – przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz Golinowski (Wydz. Humanistyczny UKW)
Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki (Inst. Socjologii KUL)
Dr Filip Pierzchalski (Inst. Politologii UKW) – sekretarz naukowy
Dr Magdalena Skórzewska- Amberg (ALK, Warszawa)

Przedmiotem konferencji była analiza znaczenia cyberprzestrzeni dla wszystkich obszarów ludzkiej działalności (gospodarki, polityki, edukacji, mediów, kultury, życia ludzi itd.). Zaplanowano dyskusje w sześciu obszarach panelowych dotyczących:
- wymiarów wirtualności i wirtualizacji;
- wirtualizacji gospodarki, zarządzania i ochrony zdrowia;
- wirtualizacji kultury, rozrywki i mediów;
- wirtualizacji polityki, prawa i przestępczości;
- wirtualizacji militarnej i bezpieczeństwa międzynarodowego;
- wirtualizacji życia społecznego, edukacji i przyszłości
Przedmiotem refleksji było multi- inter- i trans dyscyplinarne ujęcie problematyki oraz przedyskutowanie kwestii przechodzenia wielu dziedzin i działań z sfery realnej do wirtualnej. W ramach wyodrębnionych paneli dyskusyjnych szczególną uwagę poświęcono relacjom obu tych przestrzeni społecznych oraz transformacji organizacji, społeczeństw, jednostek ludzkich w wyniku hybrydyzacji środowiska życia.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230