Aktualności

O nas

Instytut Nauk Politycznych powstał w 1996 roku na bazie przekształcenia Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtas, po nim zaś przez trzy kadencje funkcję tę pełnił prof. zw. dr hab. Tadeusz Godlewski.

W przeciągu kilku lat udało się skompletować interesujący i perspektywiczny zespół dydaktyków i badaczy, co zauważone zostało przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która w 2004 roku przyznała Wydziałowi Humanistycznemu uprawnienia do doktoryzowania w zakresie nauk o polityce. W międzyczasie Wyższa Szkoła Pedagogiczna przekształcona została w Akademię Bydgoską, a ta w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, co wydatnie podniosło rangę skupionego tu środowiska politologicznego. Już w roku 2001, na bazie pracowników Instytutu Nauk Politycznych powstał bydgoski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, który aktywnie koordynuje współpracę środowiska politologicznego w regionie.

Dzisiaj Instytutem kieruje dr hab. Jan Waskan prof. nadzw., a zatrudnionych jest w nim 28 pracowników, w tym 1 profesor tytularny, 11 profesorów UKW, 13 adiunktów, 2 starszych wykładowców oraz 1 asystent. Poza tym kilkanaście osób stale współpracuje z Instytutem i prowadzi zlecone zajęcia dydaktyczne. Z ich umiejętności i wiedzy ma szansę korzystać około ośmiuset studentów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12,85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230