Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Budynek UKW ul. Poniatowskiego 12 Budynek UKW ul. Poniatowskiego 12

Witamy na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji UKW!

Prowadzimy badania naukowe w ramach sześciu katedr, kształcimy na studiach I i II stopnia, a także podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej.

o Wydziale

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstał 1 października 2019 roku. Jako podstawowa jednostka organizacyjna powołana w celu optymalizacji pracy badawczej i dydaktycznej środowiska politologicznego, nawiązuje do wcześniejszych tradycji Instytutu Nauk Politycznych.

W wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 roku, Wydział otrzymał kategorię A. Aktualnie WNoPiA posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Obecnie Wydział prowadzi badania w ramach sześciu katedr oraz stanowi zaplecze naukowo-dydaktyczne dla realizowanych studiów I stopnia na kierunkach: politologia, cyberdemokracja i studia nad rozwojem, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, bezpieczeństwo narodowe, II stopnia na kierunkach: zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, zarządzanie sferą publiczną oraz dla kształcenia w Szkole Doktorskiej w ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji.

W ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się także studia podyplomowe: Polityka miejska i zarządzanie centrami miast, Zarządzanie obszarami wiejskimi, Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności oraz Broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki.

Kontakt

Sekretariat Dziekana
mgr Agnieszka Kłaput
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 105
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl

Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia
mgr Kamila Szatkowska
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 203
tel. 52 32 59 242
e-mail: dydaktyk.wnopia@ukw.edu.pl