Wydział Nauk o Polityce i Administracji

o Wydziale

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstał 1 października 2019 roku. Jako podstawowa jednostka organizacyjna powołana w celu optymalizacji pracy badawczej i dydaktycznej środowiska politologicznego, nawiązuje do wcześniejszych tradycji Instytutu Nauk Politycznych.

Przez ten czas udało się skompletować interesujący i perspektywiczny zespół badaczy. Zauważone to zostało między innymi przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która w 2004 roku przyznała Wydziałowi Humanistycznemu uprawnienia do doktoryzowania w zakresie nauk o polityce.

Obecnie Wydział prowadzi badania w ramach sześciu katedr oraz stanowi zaplecze naukowo-dydaktyczne dla realizowanych studiów I i II stopnia na kierunkach: politologia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie bezpieczeństwem narodowym oraz dla kształcenia w Szkole Doktorskiej w ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji.

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW

mgr Martyna Rajek-Kwiatek
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 105
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl