Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Konferencja Młodych Naukowców: Młodzi w Polityce

6 maja 2014 r. w Bibliotece UKW odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Młodzi w Polityce. Od kreatywnych idei do innowacyjnej partycypacji.

Organizatorzy:

  • Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • Inicjatywa Doktorantów Nauk o Polityce.