Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Dni Instytutu Nauk Politycznych 2014

W dniach 12-13 maja 2014 po raz kolejny zorganizowano Dni Instytutu Nauk Politycznych. Pierwszy dzień poświęcono rocznicy 15-lecia członkostwa Polski w NATO, organizując konkurs wiedzy, wykłady tematyczne oraz wystawy: 15-lecie wstąpienia Polski do NATO; 10-lecie JFTC w Bydgoszczy. W obchodach udział wzięli przedstawiciele JFTC w Bydgoszczy, na czele z gen. W. Grabowskim. W drugim dniu świętowano 10-tą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, podczas spotkań oceniajacych bilans członkostwa oraz debaty kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Święto Instytutu zakończył tradycyjny Bal INP, na którym studenci wraz z wykładowcami bawili się do białego rana.

Fotorelacja w Galerii