Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Konferencja i szkolenia dot. funduszy europejskich

Konferencja i szkolenia dot. funduszy europejskich

W dniach 23-24 października 2019 roku na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji została zorganizowana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fundusze europejskie w Polsce – uwarunkowania polityczne i społeczno-gospodarcze.

fot. A. Obiała