Wydział Nauk o Polityce i Administracji

STYMULATORY ROZWOJU REGIONALNEGO

STYMULATORY ROZWOJU REGIONALNEGO

5 grudnia 2019 r. Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował sympozjum naukowe poświęcone stymulatorom rozwoju regionalnego.

Głównym celem spotkania była wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju regionów z perspektywy lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, z uwzględnieniem roli jednostek samorządu terytorialnego we współtworzeniu innowacyjnych i konkurencyjnych regionów. Zamierzeniem trzech przeprowadzonych debat była także identyfikacja szeroko pojętych impulsów stymulujących rozwój, jak i swoisty bilans stanu obecnego oraz szans znalezienia rozwiązań na rzecz rozwoju i niwelacji jego podstawowych problemów.

PROGRAM SYMPOZJUM 

9.30 OTWARCIE SYMPOZJUM

9.40-11.00 PANEL I. Endogenne stymulatory rozwoju regionalnego

Moderator: dr Izabela Kapsa

dr Wiesława Gierańczyk (Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy)

dr Andrzej Potoczek (Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

dr Maria Kola-Bezka (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Andrzej Papuziński, prof. UKW (Kierownik Katedry Polityki Rozwoju Zrównoważonego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr Sławomir Sadowski (Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

11.00-11.10 PRZERWA KAWOWA

11.10-12.30 PANEL II. Egzogenne stymulatory rozwoju regionalnego

Moderator: dr Kamila Sierzputowska

Sylwia Tubielewicz-Olejnik (Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

ppłk dr Tomasz Kacała (Joint Force Training Centre)

dr Patryk Tomaszewski (Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Małgorzata Sikora-Gaca (Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

12.30-12.40 PRZERWA KAWOWA

12.40-14.00 PANEL III. Innowacyjność jako stymulator rozwoju regionalnego

Moderator: dr Alina Kaszkur

Maciej Krużewski (Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji)

Radosław Ratajczak (Chief Executive Officer, SHOPA Design & Strategy)

dr hab. Artur Laska, prof. UKW (Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. UKW (Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

14.00 PODSUMOWANIE OBRAD