Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Fotografia mężczyzny w okularach (assoc. prof. Jaroslav Ušiak, PhD. z Uniwersytetu Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy) Fotografia mężczyzny w okularach (assoc. prof. Jaroslav Ušiak, PhD. z Uniwersytetu Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy)

Profesor wizytujący na naszym Wydziale

Miło nam poinformować, że w dniach 3-16 października 2022 na naszym Wydziale będzie gościł assoc. prof. Jaroslav Ušiak, PhD. z Uniwersytetu Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Pan Profesor przeprowadzi zajęcia w języku angielskim pt. Introduction to Security and Strategic Studies. Podczas kursu studenci poznają główne teorie, koncepcje i stan badań w dziedzinie bezpieczeństwa i studiów strategicznych, zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem w XX i początku XXI wieku oraz głównymi wyzwaniami bezpieczeństwa kolejnych dekad. Celem kursu jest przedstawienie interdyscyplinarnej perspektywy badań nad wyzwaniami dla bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego poprzez pozyskanie wiedzy na temat ekonomicznych, społecznych, politycznych, wojskowych i środowiskowych konceptualizacji bezpieczeństwa.

assoc. prof. Jaroslav Ušiak, PhD. uzyskał stopień doktora w dyscyplinie nauki o polityce w 2010 roku, a w 2015 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). W 2009 roku ukończył Kurs Bezpieczeństwa Narodowego dla Administracji Publicznej Akademii Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Štefánika w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji. Specjalizuje się w badaniach w zakresie stosunków międzynarodowych i studiów nad bezpieczeństwem. Jest prodziekanem ds. stosunków międzynarodowych i public relations oraz koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz odpowiada za przygotowanie i koordynację europejskich programów edukacyjnych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Politické vedy (indeksowanego w Web of Science) – czasopisma poświęconego naukom politycznym, stosunkom międzynarodowym, historii najnowszej i badaniom nad bezpieczeństwem. Jest autorem i współautorem kilku książek: Bezpečnosť ako kategória (Bezpieczeństwo jako kategoria), Polska i Słowacja: Stosunki dwustronne w kontekście wielostronnym (2004–2016), Bezpieczeństwo i kultura strategiczna krajów Grupy Wyszehradzkiej. Publikuje swoje prace w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz materiałach konferencyjnych. Uczestniczył w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, projektach badawczych, stażach dydaktycznych oraz konferencjach w kraju i za granicą: V4, Belgia, Włochy, Słowenia, Francja, Ukraina.