Wydział Nauk o Polityce i Administracji

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu z udziałem prof. Nartsiss Shukuralievy XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu z udziałem prof. Nartsiss Shukuralievy

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu z udziałem prof. Nartsiss Shukuralievy

Ostatnio sporo się dzieje! W dniach 6-8 września 2022 r. na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu prof. Nartsiss Shukuralieva prowadziła panele dyskusyjne pt. „Rosja i Białoruś w obliczu międzynarodowych sankcji” oraz „Partnerstwo Wschodnie i pytania o przyszłość Europy”. Poniżej przedstawiamy krótki opis tych spotkań:

1. Rosja i Białoruś w obliczu międzynarodowych sankcji

W odróżnieniu od demokracji, systemy autorytarne Białorusi i Rosji są bardziej odporne na naciski zewnętrzne. Wynika to z odmiennych źródeł legitymizacji władzy. Użycie przemocy, propaganda i redystrybucja dóbr umożliwiają utrzymywanie władzy, a jednocześnie pozwalają przenosić jej negatywne koszty na społeczeństwo. Choć mowa jest o stosunkowo krótkim okresie, zwłaszcza w przypadku dużej gospodarki, jak w Rosji i Białorusi, paneliści poszukali odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Jak skuteczne są te sankcje? W jakim stopniu osiągnęły lub mają szansę osiągnąć swoje cele? Jakie strategie pozwalają omijać sankcje?

Paneliści:

  • Jean-Yves Leconte, Francja, Senator, Senat Republiki Francuskiej
  • Anna Jach, Polska, Profesor, Uniwersytet Jagielloński
  • Paweł Kowal, Polska, Poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Natalia Radzina, Białoruś, Redaktor Naczelna Portalu Karta'97. Charter97.org
  • Robert Kirchner, Niemcy, Ekspert, Berlin Economics

2. Partnerstwo Wschodnie i pytania o przyszłość Europy

Partnerstwo Wschodnie to program, który zakłada współpracę Unii Europejskiej z Białorusią, Mołdawią i Ukrainą, a także krajami Kaukazu Południowego: Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją. Od 2009 roku jest ono realizowane poprzez umowy handlowe, ułatwienia wizowe, a także programy pomocowe, charakteryzuje się jednak brakiem wspólnej, jednoznacznej i długookresowej perspektywy w polityce wschodniej. Niejednokrotnie krytykowane było także za rozmytą wizję perspektyw rozwoju, prezentowanych w debacie unijnej. Jaka jest obecna pozycja Partnerstwa Wschodniego? Czy jest to inicjatywa, która może się jeszcze do czegoś przydać? Jak wojna na Ukrainie wpłynęła na status Partnerstwa Wschodniego?

Paneliści:

  • Thomas Mayr-Harting, Austria, Specjalny Przedstawiciel ds. Naddniestrza, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
  • Jacek Czaputowicz, Polska, Profesor, Uniwersytet Warszawski
  • Pierre Andrieu, Francja, b. Ambasador ds. Partnerstwa Wschodniego i Współprzewodniczący Grupy Mińskiej, Sciences Po (Paryski Instytut Studiów Politycznych)
  • Markéta Gregorová, Czechy, Eurodeputowana, Parlament Europejski
  • Gaik Vartanean, Mołdawia, Deputowany, Parlament Republiki Mołdawii

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z tych wydarzeń.