Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Profesor wizytujący na naszym Wydziale

W ostatnich dniach na naszym Wydziale gościł assoc. prof. Jaroslav Ušiak, PhD. z Uniwersytetu Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Pan Profesor przygotował kurs na naszych studentów pt. Introduction to Security and Strategic Studies.

Podczas kursu studenci poznali główne teorie, koncepcje i stan badań w dziedzinie bezpieczeństwa i studiów strategicznych, zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem w XX i początku XXI wieku oraz głównymi wyzwaniami bezpieczeństwa kolejnych dekad. W zajęciach udział wzięli studenci bezpieczeństwa narodowego, zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz cyberdemokracji i studiów nad rozwojem. Jak mówią studenci, spotkanie z Panem Profesorem było niezwykle udane i wzbogacające ich wiedzę i doświadczenie.

Przypominamy, że moduł Visitng Professor realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW”.