Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Dofinansowanie na organizację międzynarodowej konferencji naukowej

Mamy to! Oficjalnie możemy poinformować, że w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wydział Nauk o Polityce i Administracji uzyska dofinansowanie na organizację międzynarodowej konferencji naukowej! 

Projekt pt. „Utopie i dystopie wobec współczesnych lęków oraz nadziei społecznych”, został dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” w ramach modułu „Wsparcie monografii”. Wartość dofinansowania: 119 273,00 PLN, całkowita wartość 138 273,00 PLN.

Przedmiotem programu Doskonała Nauka jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023, a konferencja odbędzie się w 2023 r. pod tytułem „Utopie i dystopie wobec współczesnych lęków oraz nadziei społecznych”. W trakcie konferencji wystąpi 60 specjalistów w obszarze problematyki konferencji oraz 12 keynote speakerów. Konferencja zaowocuje wynikami, które zostaną opublikowane w specjalnie przygotowanych pozycjach wydawniczych. Zasięg konferencji będzie międzynarodowy, a do jej promowania i udostępniania treści wykorzystane zostaną najnowsze narzędzia komunikowania.

Redaktorem zwycięskiego wniosku jest dr Marcin Wałdoch, a w komitecie organizacyjnym, przygotowującym wniosek zasiadają także: dr Wojciech Trempała z UKW, dr Arkadiusz Meller z UKW, dr Marcin Jastrzębski z UKW, dr Kamil Aksiuto z UMCS w Lublinie, dr Marcin Pomarański z UMCS w Lublinie, prof. Lorenzo Medici z Uniwersytetu w Perugii (Włochy) i prof. Valentina Sommella z Uniwersytetu w Perugii (Włochy). Warto nadmienić, że w trakcie prac koncepcyjnych nad przygotowaniem wniosku znaczący wkład merytoryczny miał również prof. Artur Laska.

Współorganizatorami wydarzenia są:

  • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  • Department of Political Sciences University of Perugia, Włochy.

 Serdecznie gratulujemy!