Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Kolejny sukces naukowy dr Izabeli Kapsy

Niezmiernie miło nam poinformować, że 12 grudnia 2022 r. Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała dr Izabeli Kapsie stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Jesteśmy bardzo dumni z tego w pełni zasłużonego osiągnięcia naszej pracowniczki!

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!