Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Seminarium „Wyzwania dla systemu politycznego Ukrainy” Seminarium „Wyzwania dla systemu politycznego Ukrainy”

Seminarium „Wyzwania dla systemu politycznego Ukrainy”

Od uzyskania niepodległości w 1991 roku Ukraina zmagała się z wieloma problemami dotyczącymi kształtowania demokratycznego modelu rządów, takimi jak korupcja czy duże wpływy oligarchów. Duża zmiana w tym zakresie nastąpiła po Rewolucji Godności w 2014 roku – to właśnie wtedy rozpoczął się okres dynamicznej transformacji systemu politycznego tego kraju. Niestety, rosyjska agresja na Ukrainę doprowadziła do jego destabilizacji i niewyobrażalnego poziomu strat, co w kontekście odbudowy będzie stanowiło ogromne wyzwanie dla państwa i jego obywateli.

Jest to tematyka rozległa i wieloaspektowa, która prowokuje do stawiania wciąż nowych pytań. Wydział Nauk o Polityce i Administracji wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom, tworząc pole do dyskusji na gruncie akademickim. Otóż 15 maja 2023 r. obyło się w formie zdalnej międzynarodowe seminarium naukowe „Wyzwania dla systemu politycznego Ukrainy”, które było świetną okazją do wymiany myśli z zaproszonymi gośćmi.

Po przywitaniu uczestników i oficjalnym otwarciu seminarium przez Dziekana Wydziału, prof. Artura Laskę, rozpoczęła się część merytoryczna wydarzenia, składająca się z następujących wystąpień:

 • prof. Anatolij Romaniuk - Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie,
  „Post-wojenny system polityczny Ukrainy”
 • dr Ihor Hurak - Uniwersytetu Przykarpacki,
  „Droga Ukrainy do UE - nowa rzeczywistość”
 • mgr Olga Worożbit-Morguniuk - Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie, redaktor Ukraińskiego Tyżnia,
  „Wolność słowa jako składnik procesu demokratycznego w Ukrainie: wyzwania stanu wojennego i próba reform”
 • prof. dr hab. Svetlana Soroka - Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. Petra Mohyły, mgr Olena Filimonova - Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. Petra Mohyły,
  „Programy naukowe Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego im. Piotra Mohyły w zakresie systemu politycznego Ukrainy”

Seminarium moderowała prof. Nartsiss Shukuralieva.

Wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem, czego wynikiem była ciekawa dyskusja z prelegentami po wysłuchaniu referatów. Wskazuje to jednoznacznie na wagę zaproponowanej tematyki i stanowi asumpt do podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości. Mamy nadzieję, że nastąpi to już wkrótce.