Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacje dla studentów

Konsultacje w sesji letniej

dr B. Panciszko-Szweda 25.06, 02.07 godz. 10.00 - 11.30

dr M. Rajek-Kwiatek 27.06 godz. 11.30 - 13.00, 2.07 godz. 10.00 - 11.30

Konsultacje z prof. dr hab. T. Wolszą

Dnia 26.06 (środa) w godz. 11.30 - 13.00.

Dyżur sekretariatu Prodziekana ds. kształcenia w dniu 11.05.br.

Sekretariat dla studentów studiów niestacjonarnych czynny w godz. 9.00 - 10.30