Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 91/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

1. W formie zdalnej prowadzone są:

  • wykłady
  • zajęcia z języka obcego

2. W formie stacjonarnej, w siedzibie uczelni prowadzone są:

  • konwersatoria
  • laboratoria
  • ćwiczenia
  • zajęcia z wychowania fizycznego

3. Seminaria odbywają się stacjonarnie.

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego w załączniku.