Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Organizacje studenckie

 • MILION LUDZI WYOBRAŹNI

Milion Ludzi Wyobraźni (MLW) - inicjatywa ludzi, dla których kluczowe są sprawy bydgoskiej sfery publicznej.

Inicjatywa mająca na celu organizację wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, realizację obywatelskich projektów na rzecz lokalnej i regionalnej sfery publicznej, promowanie innowacyjności i kreatywnego myślenia, współpracę z innymi organizacjami uczelnianymi, jak i pozauczelnianymi.

Inicjatywa, gdzie wartością podstawową jest zaangażowanie.

Przedsięwzięcie jest wynikiem aktywności osób związanych z Instytutem Nauk Politycznych, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną.

Zapraszamy do współpracy!

milionludziwyobrazni@gmail.com
www.facebook.com

  •  KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

  Cavendo tutus - Dzięki ostrożności bezpieczny - to motto Koła, którego głównym celem jest popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa narodowego w środowisku akademickim oraz lokalnym i regionalnym. Poprzez swoją działalność Koło chce rozwijać i realizować zainteresowania naukowe swoich członków, w szeroko rozumianej dziedzinie bezpieczeństwa. Ma również na celu integrację środowiska studenckiego poprzez pobudzenie aktywności intelektualnej.
  Zainteresowania związane z bezpieczeństwem dotyczą głównie bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego oraz ekologicznego i opierają się na narodowej polityce bezpieczeństwa.
  Koło otwarte jest na współpracę z innymi kołami naukowymi UKW oraz ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Chce również czerpać doświadczenia ze współpracy ze służbami mundurowymi, ośrodkami administracji publicznej, osobami odpowiedzialnymi za politykę i bezpieczeństwo kraju.
  www.facebook.com

  • INICJATYWY DOKTORANTÓW NAUK O POLITYCE

  Inicjatywy Doktorantów Nauki o Polityce Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to organizacja, której celem jest przede wszystkim:
  1. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.
  2. Promocja i aktywizacja doktorantów. 
  3. Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów.
  4. Współpraca z innymi organizacjami doktoranckimi.
  5. Reprezentowanie doktorantów na zewnątrz organizacji.

  W INP Inicjatywy organizują ponadto cykliczne seminaria naukowe oraz konferencje.
  www.facebook.com