Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Od ulicy do demokracji

Instytut Nauk Politycznych, Katedra Socjologii oraz Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej pragną serdecznie zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Od ulicy do demokracji,... po demokrację na ulicy,
czyli przestrzeń publiczna jako teren politycznej kontestacji.

Spotkanie odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2013 r. w Domu Wypoczynkowym „Polonez” w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim k/Bydgoszczy

Formułując bardziej lub mniej uzasadnione roszczenia po adresem rządzących, „protest ulicy” sięga po swoje niezbywalne prawa do udziału we współrządzeniu. Jest zatem czynnikiem sprawczym, buforem chroniącym przed recydywą delegitymizacji władzy i alienacji elit przed brakiem rozstrzygnięć alternatywnych tak chętnie głoszonych przez rządzących.
Ulica jako obszar konfrontacji politycznej stanowi całe spektrum zagadnień podnoszonych głównie wśród dziennikarzy, publicystów i komentatorów życia publicznego. Organizatorzy spotkania proponują wyjście poza publicystyczny ton dyskusji wskazując na konieczność pogłębionej refleksji nad fenomenem różnych form manifestacji politycznych ostatniego dwudziestolecia Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem debaty będzie próba refleksji badawczej nad wielowymiarowym aspektem wpływu manifestacji politycznych na jakość rządzenia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu historycznego III RP oraz wpływu czynników zewnętrznych sytuujących kierunki zmian ustrojowych w konfliktach politycznych a także różnych formach ich kontestacji w innych krajach ( np. kolorowe rewolucje, ruch oburzonych Occupy Wall Street itp ).

Proponowany projekt syntezy podjętej tematyki może służyć za przyczynek do interdyscyplinarnej analizy różnych form kontestacji społecznego niezadowolenia i ich oceny przez środki masowej komunikacji. Do udziału w dyskusji pragniemy zaprosić politologów, socjologów, historyków, medioznawców i językoznawców a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad problematyką konstruktywnych i destruktywnych przejawów „wpływu ulicy” na jakość projektowanych zmian współczesnego ładu demokratycznego.
Powyższe problemy stanowią przesłankę do polemik i dyskusji w następujących grupach panelowych:

 • Aktywność ulicy barometrem operatywności versus rytualności ładu demokratycznego;
 • Globalizacja „z ludzką twarzą” i jej reperkusje;
 • Prekariat – nowa klasa społeczna bez perspektyw;
 • Rynek pracy jako tło roszczeń i demonstracji oraz kontrdemonstracji ulicznych;
 • Udział mediów w ocenie i interpretacji „nawoływań ulicy”;
 • Język ulicy – narzędziem perswazji publicznej a kreowanie stereotypu uczestnika i obserwatora „protestów ulicznych”;
 • Językowo – kulturowa konstrukcja politycznej kontestacji;
 • Pomiędzy kontynuacją a zmianą – historyczne uwarunkowania oraz przesłanki manifestacji i konfliktów politycznych w III Rzeczypospolitej.

Założenia merytoryczne

Termin: 17-18 kwietnia 2013 r.
Obrady, zakwaterowanie i wyżywienie:
OW Polonez
ul. Okoniowa 3 (Pieczyska)
86-010 Koronowo
tel./fax: (052) 382 74 77 tel: (052) 382 74 30
kom. : 503 008 398
e-mail: owpolonez@wp.pl

Opłata konferencyjna wynosi 370 zł i obejmuje:

 • udział w obradach;
 • materiały konferencyjne;
 • opublikowanie referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji;
 • uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad;
 • przekąski i napoje w trakcie obrad;

Informujemy, iż formularz zgłoszeniowy osobom zainteresowanym udziałem w konferencji zostanie wysłany pocztą elektroniczną. Opłata konferencyjna wyniesie 370 PLN (340 PLN dla doktorantów i studentów). Planujemy wydanie materiałów konferencyjnych w formie recenzowanej publikacji naukowej. Podstawowe informacje o konferencji zostaną umieszczone w stosownym czasie na stronie internetowej Instytutu i Katedry. Dalszych informacji na temat konferencji udzielać będziemy Państwu systematycznie poprzez pocztę elektroniczną oraz tradycyjną.

Zgłoszenia należy przesłać do: 31 marca 2013 r.

KOMITET NAUKOWY

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtas - Kierownik Zakładu Historii Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych
 • prof. nadzw. dr hab. Waldemar Nowak - Kierownik Katedry Socjologii
 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Święcicka - Kierownik Zakładu Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej
 • prof. nadzw. dr hab. Janusz Golinowski - Kierownik Zakładu Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Alina Kaszkur, e-mail: politolog2@wp.pl
dr Rafał Zimny, e-mail: rzimny@ukw.edu.pl
dr Aneta Baranowska, e-mail: baranowska_aneta@wp.pl

Instytut Nauk Politycznych
85 – 758 Bydgoszcz,
ul. Przemysłowa 34
tel: (052) 325 92 30, fax: (052) 325 92 46
e-mail: polityka@ukw.edu.pl

Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej
85-067 Bydgoszcz;
ul. Jagiellońska 11, p. 4,
tel. (52) 32 13 180,
e-mail: stylprag@ukw.edu.pl

Katedra Socjologii
85-092 Bydgoszcz,
ul. Ogińskiego 16
tel. (52) 323 67 09,
e-mail: ifukw@ukw.edu.p