Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Współczesne problemy obszaru postradzieckiego

W dniach 22-23 września 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy obszaru postradzieckiego”, w której udział wzięli prelegenci z Polski, Rosji, Ukrainy, Kirgistanu, Kazachstanu i Mołdawii.