Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO

Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO” Bydgoszcz,  11-12 marca 2019 roku.

Miejsce konferencji:

 • Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, ul. Karola Szymanowskiego 3, sala 2.40 ABC

Organizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Partnerzy:

 • Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP im. Gen. Władysława Sikorskiego
 • Joint Force Training Centre (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO)
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

KOMITET NAUKOWY:

 • Dr hab. Marek Zieliński, prof. nadzw.
 • Dr hab. Jan Waskan, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Albert Kotowski (przewodniczący)
 • Dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. nadzw.
 • Dr hab. Donat Mierzejewski, prof. nadzw.
 • Dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. nadzw.
 • Dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. nadzw.
 • Dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. nadzw.
 • Dr Sławomir Sadowski
 • Dr Krzysztof Garczewski (pomysłodawca)
 • Dr Łukasz Nadolski
 • Dr Kamila Sierzputowska
 • Dr Patryk Tomaszewski
 • Płk. Jarosław Mokrzycki
 • Kmdr por. mgr inż. Jarosław Keplin
 • Ppłk. mgr inż. Cezary Pawlak

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownicy konferencji:

 • Prof. dr hab. Albert Kotowski
 • Dr Kamila Sierzputowska
 • Sekretarze konferencji:
 • Dr Krzysztof Garczewski
 • Dr Sławomir Sadowski

Szanowni Państwo!

Dwudziesta rocznica przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego przypadająca 12 marca 2019 r. oraz piętnastolecie wstąpienia naszego państwa do UE skłaniają do refleksji na temat miejsca i roli naszego kraju w systemie europejskiego bezpieczeństwa oraz szerzej we współczesnych relacjach międzynarodowych. Od 2015 r. Polska usiłuje zredefiniować swoją politykę międzynarodową, czego wyrazem ma być także zwiększona aktywność w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony. W konsekwencji działania władz w tym wymiarze ulegają znaczącej ewolucji w kierunku twardego artykułowania polskich interesów i poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, nowych sojuszy oraz instrumentów realizacji nowej polityki zewnętrznej. W tym kontekście zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji nad następującymi problemami:

 • Ocena procesów historycznych, w wyniku których możliwe było przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej oraz uwarunkowań wynikających ze zmieniającego się geopolitycznego położenia Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.,
 • Stanowisko Polski wobec kryzysów współczesnej Europy (m.in. konfliktu na Ukrainie, kryzysu migracyjnego, Brexitu),
 • Stosunek członków NATO i Unii Europejskiej do ewolucji tych organizacji w świetle teorii bezpieczeństwa oraz integracji europejskiej i praktyki ich funkcjonowania, - Relacje bilateralne Polski z wybranymi państwami świata, takimi jak: Rosja, USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina oraz „nowymi” mocarstwami,
 • Działalność Polski w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych, takich jak OBWE, Rada Europy, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski czy Trójmorze,
 • Rola zagranicznej polityki ekonomicznej, w tym zwłaszcza problemy bezpieczeństwa energetycznego, przemysłu zbrojeniowego i handlu uzbrojeniem,
 • Reakcje innych państw, zwłaszcza Rosji, na zmieniającą się polską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa;
 • Wpływ polityki historycznej Polski i innych państw na wzajemne relacje, w tym ponownie otwierany problem reparacji i odszkodowań wojennych, a w konsekwencji być może kwestii rewizji granic.
 • Region Kujaw i Pomorza i jego związki z Sojuszem Północnoatlantyckim.
 • 15 lat Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja współczesnego świata, w tym podważanie wielu fundamentalnych zasad stosunków międzynarodowych w obliczu wyzwań i zagrożeń, jakie stoją dziś przed Europą i całym światem inspirują do zintensyfikowania dyskusji nad powyższymi problemami. Oczywiście nie jest to pełen katalog problemów do dyskusji.

Organizatorzy przewidują konferencję o charakterze interdyscyplinarnym, podczas której zostaną poruszone aspekty polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne i historyczne.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów 300 zł) i należy ją wnieść do 5 marca 2019 r. na poniższe konto:
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Konferencja Polska w stosunkach międzynarodowych”.
Faktury będą wystawiane tylko na instytucje, które dokonają przelewu opłaty konferencyjnej.

W ramach tej opłaty organizatorzy przewidują materiały konferencyjne, wyżywienie, uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad oraz publikację tekstów prelegentów w formie punktowanej pracy zbiorowej.

Warunkiem opublikowania tekstu, który należy przesłać do końca marca 2019 r., jest pozytywna opinia recenzenta.

Zgłoszenia na konferencję oraz teksty do publikacji prosimy przesyłać na adres: „garczewski@ukw.edu.pl”.

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu.

Konferencja odbędzie się w dniach  11-12 marca 2019 r., w dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką na jubileuszową konferencję do Bydgoszczy, która nie bez powodu nazywana jest „polską stolicą NATO”, w mieście znajduje się bowiem kilka ważnych jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego, które na stałe włączyły się w krajobraz ósmego co do wielkości miasta w Polsce. Niniejsza konferencja wpisuje się także w obchody rocznicowe bydgoskiej uczelni, świętującej w 2019 r. pięćdziesięciolecie istnienia.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy