Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Stymulatory rozwoju regionalnego - sympozjum naukowe - zaproszenie z datą, nazwą i logotypami

Stymulatory rozwoju regionalnego - sympozjum naukowe

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na sympozjum naukowe poświęcone stymulatorom rozwoju regionalnego, które odbędzie się dn. 5 grudnia br. w hotelu Przystań, przy ul. Tamka 2 w Bydgoszczy.

Głównym celem spotkania jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju regionów z perspektywy lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, z uwzględnieniem roli jednostek samorządu terytorialnego we współtworzeniu innowacyjnych i konkurencyjnych regionów. Zamierzeniem trzech proponowanych debat jest także identyfikacja szeroko pojętych impulsów stymulujących rozwój, jak i swoisty bilans stanu obecnego oraz szans znalezienia rozwiązań na rzecz rozwoju i niwelacji jego podstawowych problemów.

PROGRAM SYMPOZJUM

 • 9.30 OTWARCIE SYMPOZJUM
 • 9.40-11.00 PANEL I. Endogenne stymulatory rozwoju regionalnego
  Moderator: dr Izabela Kapsa
  dr Wiesława Gierańczyk (Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy)
  dr Andrzej Potoczek (Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
  dr Maria Kola-Bezka (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  dr hab. Andrzej Papuziński, prof. UKW (Kierownik Katedry Polityki Rozwoju Zrównoważonego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  dr Sławomir Sadowski (Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • 11.00-11.10 PRZERWA KAWOWA
 • 11.10-12.30 PANEL II. Egzogenne stymulatory rozwoju regionalnego
  Moderator: dr Kamila Sierzputowska
  Sylwia Tubielewicz-Olejnik (Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
  ppłk dr Tomasz Kacała (Joint Force Training Centre)
  dr Patryk Tomaszewski (Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  dr Małgorzata Sikora-Gaca (Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • 12.30-12.40 PRZERWA KAWOWA
 • 12.40-14.00 PANEL III. Innowacyjność jako stymulator rozwoju regionalnego
  Moderator: dr Alina Kaszkur
  Maciej Krużewski (Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji)
  Radosław Ratajczak (Chief Executive Officer, SHOPA Design & Strategy)
  dr hab. Artur Laska, prof. UKW (Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. UKW (Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • 14.00 PODSUMOWANIE OBRAD