Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Ogólnopolska Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu - dostępność w środowisku pracy i przestrzeni publicznej"

Serdecznie zapraszamy Państwa na Ogólnopolską Konferencję pt. "OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ZATRUDNIENIU DOSTĘPNOŚĆ W ŚRODKOWISKU PRACY I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ", która odbędzie się w dniach 21-22 października 2021.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW. 

Celem konferencji jest wsparcie informacyjne oraz doradcze dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców przy organizowaniu i tworzeniu dostępnego środowiska pracy; wymiana wiedzy i doświadczeń instytucji nadzorujących, środowiska naukowego oraz osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności przestrzeni publicznej; prezentacja wyników badań nad dostępnością przestrzeni publicznej oraz innowacji na rzecz dostępności.

Z uwagi na ograniczenia sanitarne dotyczące liczby uczestników na sali obrad, konferencja będzie odbywała się w formule hybrydowej, a więc stacjonarnie, w Bibliotece Głównej UKW i on-line.

Link do kanału na YouTube:
I dzień : https://youtu.be/
II dzień : https://youtu.be/

Serdecznie zachęcamy do udziału!