Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku"

W dniach 17-18 stycznia 2022 r. na MS Teams odbędzie się Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku". Konferencja organizowana jest przez Katedrę Polityki Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wspólnie z instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy.

Patronaty Honorowe

 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Soloch
 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Mikołaj Bogdanowicz
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Piotr Całbecki
 • Prezydent Miasta Bydgoszczy
  Rafał Bruski
 • JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Prof. dr hab. Jacek Woźny
 • Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW
  Dr hab. Artur Laska, prof. uczelni
 • Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu
  Dr Justyna Schulz
 • Dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO
  Gen. dyw. Norbert Wagner
 • Dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO
  Płk Mirosław Łabęcki
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce
  Płk dr inż. Rafał Bazela
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
  Michał Bazela
 • Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
    Wojciech Bartoszek

 Organizator

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Współorganizatorzy

 • Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO
 • Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
 • L'Università degli Studi di Perugia (Włochy)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Turcja)
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja)
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 Partnerzy naukowi

 • American University of Central Asia in Bishkek (Kirgistan)
 • Baltic Defence College (Estonia)
 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika       (Słowacja)
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Instytut Zachodni w Poznaniu
 • Zakład Studiów Strategicznych WNPiD UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Małopolska Uczelnia Paostwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 
 • Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych (i Bezpieczeństwa)
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
 • Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Sekcja Bezpieczeństwa

 Partnerzy instytucjonalni

 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
 • Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO
 • Jednostka Integracji Sił NATO
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
 • Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy
 • Safety Project

 Patronaty medialne

 • TVP 3 Bydgoszcz
 • Polskie Radio Pomorza i Kujaw
 • Radio Uniwersytet
 • Metropolia Bydgoska

Komitet Organizacyjny

 • Dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – przewodniczący
 • Dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – wiceprzewodniczący
 • Dr Kamila Sierzputowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – wiceprzewodnicząca, sekretarz
 • Dr Aneta Baranowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – sekretarz
 • Dr Izabela Kapsa – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Marcin Wałdoch – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Piotr Walewicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Joanna Wieczorek–Orlikowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Assoc. Prof. Rastislav Kazanský, MBA – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja)
 • Assoc. Prof. Lorenzo Medici – L'Università degli Studi di Perugia (Włochy)
 • Assoc. Prof. Jildiz Nicharapova – American University of Central Asia in Bishkek (Kirgistan)
 • Assoc. Prof. Füsun Özerdem – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Turcja)
 • Assoc. Prof. Jaroslav Ušiak – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja)
 • Dr hab. Marcin Lasoń, prof. KAAFM – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Dr Mehmet Osman Çatı – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Turcja)
 • Dr David Kollár – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja)
 • Płk dr Robert Reczkowski – Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP
 • Dr Valentina Sommella – L'Università degli Studi di Perugia (Włochy)
 • Dr inż. Jarosław Walczak – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
 • Mgr Paulina Chmielecka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Mgr Szymon Wasielewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. dr hab. Roman Kuźniar – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Instytut Zachodni w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański / Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Prof. dr Füsun Özerdem – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Turcja)
 • Prof. dr hab. Witold Stankowski – Uniwersytet Jagielloński / Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Instytut Zachodni w Poznaniu / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Assoc. Prof. Rastislav Kazanský, MBA – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja)
 • Assoc. Prof. Lorenzo Medici – L'Università degli Studi di Perugia (Włochy)
 • Assoc. Prof. Jildiz Nicharapova – American University of Central Asia in Bishkek (Kirgistan)
 • Assoc. Prof. Jaroslav Ušiak – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja)
 • Płk dr hab. Marek Bodziany, prof. AWL – Akademia Wojsk Lądowych
 • Dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP – Akademia Pomorska w Słupsku
 • Dr hab. Grzegorz Ciechanowski, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • Płk dr hab. Krzysztof Drabik, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP – Akademia Pomorska w Słupsku
 • Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr hab. Janusz Golinowski, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Michał Kosman, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Tomasz Kuczur, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Robert Kupiecki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Artur Laska, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Marcin Lasoń, prof. KAAFM – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. AH – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. inż. Bogdan Michailiuk, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS – Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
 • Dr hab. Andrzej Papuziński, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Patryk Pleskot, prof. MUP – Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu / Instytut Pamięci Narodowej
 • Dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. inż. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Beata Przybylska-Maszner, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Adam Radomyski, prof. LAW – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Ewa Szatlach, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Nartsiss Shukuralieva, prof. uczelni – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP – Akademia Pomorska w Słupsku
 • Dr hab. Ilona Urych, prof. ASzWoj - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Poland)
 • Dr hab. Artur Wejkszner, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Arkadiusz Domagała – Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Marek Jeleniewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Łukasz Nadolski – Muzeum Wojsk Lądowych
 • Dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. PAN – Polska Akademia Nauk
 • Dr hab. Kamila Pronińska – Uniwersytet Warszawski
 • Gen. broni w st. spocz. dr Lech Konopka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ret. Col. Ray Wojcik - Center for European Policy Analysis (USA)
 • Dr Aneta Baranowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Radoslava Brhlíková - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Słowacja)
 • Dr Mehmet Osman Çatı – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Turcja)
 • Ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny – Akademia Wojsk Lądowych
 • Dr Marcin Jastrzębski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr inż. Tadeusz Kęsoń – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Dr David Kollár – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja)
 • Dr Wawrzyniec Kowalski – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Płk dr Andrzej Lis - Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Mária Martinská – Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (Słowacja)
 • Dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Dr Ruth Martinón Quintero – Universidad de La Laguna (Hiszpania)
 • Dr Tomasz Pawłuszko – Akademia Wojsk Lądowych
 • Dr Piotr Pieńkowski - Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Jacek Raubo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Defence24.pl
 • Płk dr Robert Reczkowski – Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Sławomir Sadowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Anna Sakson-Boulet - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Kamila Sierzputowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Valentina Sommella – L'Università degli Studi di Perugia (Włochy)
 • Dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project
 • Dr Małgorzata Stochmal – Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Damian Szlachter – Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dr Wojciech Trempała – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Marcin Wałdoch – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Płk Jarosław Mokrzycki – Wielonarodowa Brygada litewsko-polsko-ukraińska w Lublinie
 • Ppłk Cezary Pawlak – Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
 • Płk Krzysztof Stańczyk – 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej


Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie konferencji: bezpieczenstwoxxi.ukw.edu.pl