Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Utopie i dystopie wobec współczesnych lęków oraz nadziei społecznych"

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na konferencję międzynarodową pt. „Utopie i dystopie wobec współczesnych lęków i nadziei społecznych”. Sukces pierwszej konferencji dotyczącej wskazanej problematyki, która w 2020 roku odbyła się na naszym Uniwersytecie i miała charakter ogólnopolski, ośmielił nas do otwarcia się na cały świat. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to do nawiązania trwałych i twórczych relacji, co w konsekwencji pozwoli lepiej poznać i zrozumieć wyznaczone tytułem konferencji fenomeny. Jak ważne jest studiowanie utopii i dystopii dostrzec można zarówno poprzez pryzmat projektów politycznych, które przyniosły rozwój i integrację wokół idei wspólnej Europy, ale również takich ideologii, które spowodowały ogrom śmierci i biedy, jak nazizm lub „putinizm”.

Badanie tego typu przejawów myśli ma więc wymiar nie tylko rozważań czysto abstrakcyjnych, ale i praktyczno-antycypacyjnych. Zawsze bowiem istnieje prawdopodobieństwo, że to co dla jakiegoś ułamka pozostaje projektem utopijnym i/lub dystopijnym, uzyska na tyle licznych adherentów i na tyle wysoki poziom społecznego poparcia, że okaże się efektywnym narzędziem walki o władzę lub wywierania wpływu na procesy decyzyjne. Dzięki konferencji chcemy więc zintegrować środowisko badaczy wspomnianych zagadnień, aby pobudzić wymianę myśli, wiedzy i doświadczeń, co pozwoli na szybszy rozwój tego typu badań.

W imieniu społeczności Wydziału,

Artur Laska
Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW

Wojciech Trempała
Prodziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW

Marcin Wałdoch
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji


Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie konferencji: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/utopie-i-dystopie