Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Konferencje

Od ulicy do demokracji

Od ulicy do demokracji,... po demokrację na ulicy,
czyli przestrzeń publiczna jako teren politycznej kontestacji.

Konflikt - kryzys - wojna

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UKW i Komendant Joint Force Training Centre NATO zapraszają do Zespołu Pałacowo – Parkowego w Runowie Krajeńskim w dniach 9 – 10 kwietnia 2013 r. do udziału w konferencji naukowej pt. Konflikt – kryzys – wojna. Bezpieczeństwo w perspektywie globalnej i regionalnej.

DYSKURS W POLITYCE, O POLITYCE, Z POLITYKĄ

DYSKURS W POLITYCE, O POLITYCE, Z POLITYKĄ to temat konferencji naukowej, która odbyła się w Zespole Pałacowo-Parkowym  w Ostromecku k. Bydgoszczy w dniach 10-11 października 2012 r.

WIRTUALIZACJA: PROBLEMY, WYZWANIA, SKUTKI

WIRTUALIZACJA: PROBLEMY, WYZWANIA, SKUTKI

DEMOKRACJA - PLEBISCYT – SHOW

DEMOKRACJA - PLEBISCYT – SHOW
OSTROMECKO 11-12 października 2011

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Instytut Nauk Politycznych oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Bydgoszczy pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Bydgoszczy

PERSPEKTYWY DEMOKRACJI W POLSCE

PERSPEKTYWY DEMOKRACJI W POLSCE

Liberalizm polski?

Ogólnopolska konferencja naukowa

Liberalizm polski?
Bydgoszcz-Lubostroń 6-7 czerwca 2006 roku

Bezpieczeństwo narodowe a wartości obywatelskie w zjednoczonej Europie

Ogólnopolska konferencja naukowa

Celem konferencji jest poznanie i propagowanie nowoczesnej myśli naukowej dotyczącej bezpieczeństwa (w jego różnorodnej perspektywie) oraz edukacyjnych aspektów kształtowania wartości obywatelskich i wychowania obronnego w zjednoczonej Europie.

Zrównoważony rozwój - Nauka w służbie polityki ochrony środowiska

Ogólnopolska konferencja naukowa

Cel.

Celem konferencji jest określenie naukowych, politycznych, administracyjnych i gospodarczych sposobów podejścia do problematyki zrównoważonego rozwoju w Polsce w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju wytyczonej na Szczytach Ziemi w Rio de Janeiro i w Johannesburgu.