Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Kontakt

 Agnieszka Kłaput

 

Sekretariat Dziekana
Wydziału Nauk o Polityce i Administracji
mgr Agnieszka Kłaput
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 105
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl

Kamila Szatkowska

Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia
Wydziału Nauk o Polityce i Administracji
mgr Kamila Szatkowska
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 203
tel. 52 32 59 242
e-mail: dydaktyk.wnopia@ukw.edu.pl