Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Oferta wykładów dla szkół

Przedstawiamy ofertę wykładów online dla uczniów szkół średnich przygotowaną przez Wydział Nauk o Polityce i Administracji. Tematyka zajęć mieści się w podstawie programowej, a ich autorzy stanowią gwarancję wysokiej merytorycznej jakości przekazywanych treści.

Zapraszamy do skorzystania z oferty poprzez kontakt mailowy z dr Izabelą Kapsą (izabela.kapsa@ukw.edu.pl)

 1. Demokracja - jej formy i podstawowe reguły.
 2. System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. System ochrony praw i wolności człowieka.
 4. Instytucje polskiego systemu prawnego.
 5. Podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej.
 6. Samorząd terytorialny w Polsce.
 7. Jesień Narodów 1989 – przyczyny, wydarzenia i konsekwencje.
 8. Niemcy po drugiej wojnie światowej.
 9. Budowa wspólnej Europy. Blaski i cienie integracji europejskiej.
 10. Aktywność Polski w organizacjach międzynarodowych – wybrane formy współpracy regionalnej, (Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski, NATO, OBWE….).
 11. Globalna rywalizacja między USA i Chinami w XXI wieku.
 12. Cechy współczesnego populizmu.
 13. Modele partii politycznych - od partii masowej do partii wyborczej.
 14. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Społeczeństwo i jego struktura.
 16. Grupy społeczne.
 17. Przemiany w obrębie współczesnej rodziny.
 18. Demograficzne starzenie się populacji i jego wpływ na strukturę społeczną.
 19. Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku jako kluczowy moment budowy instytucji państwowych i demokratycznych.
 20. Policjanci i złodzieje, czyli z dziejów przestępczość w Polsce w okresie międzywojennym.
 21. Zofia Kossak-Szczucka - pisarka, która ratowała Żydów z Holocaustu.
 22. Jak dyskutować na temat wartości? Spory światopoglądowe i sposoby ich rozstrzygania.
 23. Sztuczna inteligencja: o co ten zgiełk? Nowoczesne technologie w społeczeństwie.
 24. Czego może nas nauczyć Niccolò Machiavelli? O mechanizmach sprawowania władzy.
 25. Czy możliwa jest polityka bez ideologii? Charakterystyka ideowa współczesnych partii politycznych.
 26. Jakiego świata chcemy? Wolność, równość i sprawiedliwość we współczesnej myśli politycznej.