Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Plany zajęć i harmonogramy

Harmonogramy studiów na rok akademicki 2022/2023

Harmonogram zajęć blokowanych

Plany zajęć: studia stacjonarne - semestr zimowy 2022/2023

Plany zajęć dostępne po zalogowaniu w systemie USOS: www.usosweb.ukw.edu.pl

Plany zajęć: studia niestacjonarne