Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Zdjęcie studentki i napis Poznawaj i zmieniaj świat Zdjęcie studentki i napis Poznawaj i zmieniaj świat

Politologia

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Interesują Cię problemy i wyzwania współczesnego świata? Pasjonuje Cię śledzenie wydarzeń politycznych i procesów społecznych? A może marzy Ci się kariera, dzięki której wywierać będziesz wpływ na te wydarzenia i procesy – w wymiarze lokalnym, krajowym, a nawet europejskim bądź globalnym?

Studia na kierunku Politologia są właśnie dla Ciebie!

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy podejmować będą pracę w instytucjach publicznych, organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej i lokalnej, urzędach, organizacjach pozarządowych, a także w mediach oraz w agencjach marketingu politycznego.

Studia dadzą Ci wszechstronne wykształcenie w zakresie polityki i życia publicznego. Opierając się na najnowszym stanie wiedzy, wyróżni Cię dogłębne rozumienie procesów politycznych i społecznych, dotyczących Polski, Europy i świata.

Studia na kierunku Politologia umożliwiają ponadto uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z dwóch modułów do wyboru:          

 1. Lider społeczny – moduł obejmuje zajęcia przygotowujące do pełnienia odpowiedzialnych ról w zarządzaniu instytucjami publicznymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Wybierając go, poznasz m.in. tajniki przywództwa społecznego, zarządzania zespołem, prowadzenia dialogu społecznego, pozyskiwania środków i zarządzania projektami, a także kreowania osobistej marki lidera.
 2. Polityka lokalna – moduł kształci w obszarze wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do działania publicznego i politycznego w zakresie zarządzania i rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym. Zajęcia obejmują m.in. politykę miejską i regionalną, marketing terytorialny, bezpieczeństwo lokalne oraz zarządzanie projektami.

Istotą kierunku jest zapewnienie, by jego Absolwenci nie tylko doskonale rozumieli złożoną rzeczywistość społeczną i polityczną, lecz także posiadali konkretne umiejętności, pozwalające na jej kształtowanie.

Adresaci studiów

Studia politologiczne przeznaczone są dla osób o szerokich horyzontach, zdolnościach analitycznych oraz ambicjach podejmowania odpowiedzialnych wyzwań w sferze publicznej. Jest to kierunek dla pragnących aktywnie wpływać na rzeczywistość. To wybór dla kandydatek i kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kompleksowego oraz elastycznego wykształcenia, które umożliwi łatwe dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

Kariera zawodowa

Studia przygotują Cię do pracy na następujących stanowiskach:

 • polityk pełniący służbę publiczną na szczeblu lokalnym lub ogólnopolskim,
 • urzędnik administracji publicznej, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • doradca polityczny w zakresie kreowania wizerunku i prowadzenia kampanii wyborczych,
 • analityk rynku politycznego lub copywriter w agencji marketingowej,
 • analityk w instytucie badania opinii publicznej,
 • działacz społeczny w organizacji pożytku publicznego (stowarzyszeniu, fundacji),
 • ekspert w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi,
 • specjalista ds. public relations w instytucjach samorządowych,
 • animator społeczności lokalnych.

Program studiów:

Semestr I.

 • Wstęp do nauki o polityce i administracji
 • Nauka o państwie i prawie
 • Klasyczna myśl polityczna
 • Komunikowanie społeczne i polityczne
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Historia polityczna świata po 1945 r.
 • Wstęp do ekonomii
 • Wstęp do filozofii
 • Język obcy

Semestr II.

 • Demografia
 • Technologia informacyjna
 • Systemy polityczne Europy Zachodniej i USA
 • Najnowsza historia Polski
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Geografia polityczna
 • Komentarz polityczny
 • Wstęp do badań politologicznych
 • Systemy polityczne Europy Środkowo-Wschodniej
 • Język obcy

Semestr III.

 • Ruchy społeczne
 • Ideologie polityczne
 • Socjologia polityki
 • Prawa człowieka
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Proseminarium
 • Język obcy

Semestr IV.

 • Partie i systemy partyjne
 • System polityczny RP
 • Polska myśl polityczna
 • Integracja europejska
 • Administracja publiczna
 • Język obcy
 • Seminarium licencjackie
 • Wychowanie fizyczne

Semestr V.

 • Samorząd i polityka lokalna
 • Polityka społeczna
 • Polityka gospodarcza
 • Marketing polityczny
 • Seminarium licencjackie
 • Wychowanie fizyczne

Semestr VI.

 • e-polityka (e-learning)
 • Sztuka dyplomacji i negocjacji
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka ekologiczna
 • Seminarium licencjackie

MODUŁY DO WYBORU (realizowane od IV semestru)

MODUŁ I.  Lider społeczny

 • Przywództwo społeczne
 • Pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami
 • Planowanie partycypacyjne
 • Aktywizowanie społeczności lokalnych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Public relations w sferze publicznej
 • Zarządzanie zespołem
 • Marka osobista lidera
 • Dialog społeczny
 • e-administracja (e-learning)

MODUŁ II.  Polityka lokalna

 • Polityka regionalna
 • Polityka miejska
 • Marketing terytorialny
 • Ruchy miejskie i aktywność lokalna
 • Bezpieczeństwo lokalne
 • Lider społeczności lokalnych
 • Zarządzanie projektami na szczeblu lokalnym
 • Eco-cities i zrównoważony rozwój miast
 • Public Relations miast
 • e-partycypacja (e-learning)

*Uruchomienie poszczególnych modułów jest zależne od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów. 

Portal rekrutacyjny: rekrutacja.ukw.edu.pl