Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Studentka w bibliotece, napis: Poszerzaj horyzonty! Studentka w bibliotece, napis: Poszerzaj horyzonty!

Politologia

Pragniesz zrozumieć istotę zjawisk i procesów politycznych we współczesnym świecie? Chcesz posiąść kompetencje i umiejętności, które pozwolą na podejmowanie działań wpływających na te zjawiska i procesy?

Jeśli tak, to studia politologiczne są właśnie dla Ciebie!

Celem studiów jest przygotowanie ekspertów o pogłębionej wiedzy na temat polityki i społeczeństwa, którzy podejmować będą zatrudnienie w instytucjach publicznych, organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej i lokalnej, urzędach, instytucjach odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo publiczne, organizacjach pozarządowych (trzeci sektor), a także w mediach oraz w agencjach marketingu politycznego.

Studia na kierunku Politologia umożliwiają ponadto uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z dwóch modułów do wyboru:          

 1. Polityka bezpieczeństwa – moduł obejmuje zajęcia dotyczące najważniejszych wymiarów bezpieczeństwa, a także zarządzania kryzysowego. Dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie polityki bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego, ekologicznego, a także cyberbezpieczeństwa oraz analizy konfliktów zbrojnych.
 2. Analityk polityczny – moduł przygotowuje do wszechstronnego i kompetentnego opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów politycznych. Zajęcia obejmują m.in. projektowanie kampanii wyborczych, ilościową i jakościową analizę danych, analizę przekazów medialnych, konfliktów politycznych, a także zachowań wyborczych oraz decyzji politycznych.

Istotą kierunku jest zapewnienie, by jego Absolwenci łączyli dogłębną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania polityki z praktycznymi umiejętnościami kształtowania życia politycznego w jego różnych wymiarach i na różnych poziomach.

Adresaci studiów

Studia politologiczne II stopnia przeznaczone są dla osób, które wcześniej zdobyte wykształcenie pragną poszerzyć o zaawansowaną wiedzę na temat życia politycznego w wymiarze krajowym, regionalnym i globalnym. Kierunek przeznaczony jest dla kandydatek i kandydatów o ponadprzeciętnych umiejętnościach analitycznych, ciekawych świata, a także zainteresowanych aktywnym wpływaniem na rzeczywistość.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotują Cię do pracy na następujących stanowiskach:

 • polityk pełniący służbę publiczną na szczeblu lokalnym lub ogólnopolskim,
 • dziennikarz polityczny,
 • analityk rynku politycznego w zespołach marketingowych,
 • urzędnik administracji publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • doradca polityczny w zakresie kreowania wizerunku i prowadzenia kampanii wyborczych,
 • analityk danych politycznych w instytucie badania opinii publicznej,
 • działacz społeczny w organizacji pożytku publicznego (stowarzyszeniu, fundacji),
 • specjalista w zakresie bezpieczeństwa w administracji rządowej i samorządowej.

PROGRAM STUDIÓW

Semestr I.

 • Teoria polityki
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Metodologia badań politologicznych
 • Psychologia polityki
 • Innowacyjność społeczna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Proseminarium
 • Komentarz polityczny
 • Filozofia nowożytna

Semestr II.

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Kultura a polityka
 • System bezpieczeństwa UE
 • Polityka zagraniczna RP
 • Filozofia polityki
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

Semestr III.

 • Mediatyzacja polityki
 • Systemy polityczne Azji, Afryki i Am. Pd (e-learning)
 • Systemy władzy w Europie Środkowej i Wsch.
 • Język obcy specjalistyczny
 • Seminarium magisterskie

Semestr IV.

 • Globalne problemy demograficzne
 • Prawo europejskie
 • Postępowanie administracyjne
 • Seminarium magisterskie

Moduły do wyboru (realizowane od semestru II.)

Moduł I. Polityka bezpieczeństwa

 • Polski system bezpieczeństwa
 • Zintegrowany system zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi
 • Analiza konfliktów zbrojnych
 • Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego
 • Polityka bezpieczeństwa społecznego
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Polityka bezpieczeństwa ekologicznego

Moduł II. Analityk polityczny

 • Ilościowa i jakościowa analiza danych
 • Analiza narracji i przekazów medialnych
 • Biznes i polityka
 • Analiza konfliktów politycznych
 • Projektowanie kampanii wyborczych
 • Zachowania wyborcze
 • Analiza polityczna - case study
 • Decydowanie polityczne

*Uruchomienie poszczególnych modułów jest zależne od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów.