Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Władze Wydziału

dr hab. Artur Laska, prof. uczelni 

Dziekan 

dr hab. Artur Laska, prof. uczelni
pokój 105
tel: 52 325 92 30
e-mail: dziekan.wnopia@ukw.edu.pl
Dyżur dziekański: wtorek 12.00-13.30

dr Wojciech Trempała

Prodziekan ds. Kształcenia 

dr Wojciech Trempała
pokój 203
tel. 52 325 92 42
e-mail: prodziekan.wnopia@ukw.edu.pl

dr Arkadiusz LewandowskiPełnomocnik Dziekana
ds. Ewaluacji Działalności Naukowej

dr hab. Arkadiusz Lewandowski
a.lewandowski@ukw.edu.pl

 

dr hab. Nartsiss Shukuralieva, prof. uczelni

Koordynatorka
ds.
współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym

dr hab. Nartsiss Shukuralieva, prof. uczelni
ns@ukw.edu.pl Koordynatorka
ds. informacji
naukowej i promocji

dr Paulina Wenderlich
paulina.wenderlich@ukw.edu.pl

 

dr Izabela KapsaKoordynatorka
ds. współpracy
międzynarodowej

dr hab. Izabela Kapsa, prof. uczelni
izabela.kapsa@ukw.edu.pl