Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Współpraca międzynarodowa

Wydział Nauk o Polityce i Administracji współpracuje z licznymi uczelniami w Europie i na świecie na podstawie umowy o współpracę w ramach programu Erasmus+ oraz umów dwustronnych. Pracownicy i studenci Wydziału biorą udział w wymianie międzynarodowej, a Wydział gości corocznie pracowników i studentów innych instytucji w ramach wymian i współpracy międzynarodowej.
Podejmowane są także inicjatywy pracowników Wydziału oraz partnerów zagranicznych w postaci wspólnych publikacji, seminariów i warsztatów międzynarodowych, a także pobytów badawczych w instytucjach partnerskich.
Wydział prowadzi prace naukowo-badawcze w katedrach: Katedra Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych, Katedra Polityki Bezpieczeństwa, Katedra Polityki Zrównoważonego Rozwoju, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Katedra Systemów Politycznych i Administracyjnych, Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną.
Pracownicy Wydziału są uczestnikami wielu konferencji międzynarodowych, biorą udział w programach wymian międzynarodowych i uczestniczą w grantach badawczych. Wydział zaprasza pracowników zagranicznych instytucji do składania wizyt, a także współorganizuje międzynarodowe konferencje międzynarodowe.
Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
Koordynatorka ds. współpracy międzynarodowej
dr hab. Izabela Kapsa, prof. UKW, email: izabela.kapsa@ukw.edu.pl