Wydział Nauk o Polityce i Administracji

O Wydziale

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstał 1 października 2019 roku. Jako podstawowa jednostka organizacyjna powołana w celu optymalizacji pracy badawczej i dydaktycznej środowiska politologicznego, nawiązuje do wcześniejszych tradycji Instytutu Nauk Politycznych.

Ten ostatni powstał w 1996 r. w efekcie przekształcenia Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Andrzej Wojtas, po nim zaś funkcję tę pełnili kolejno: prof. dr hab. Tadeusz Godlewski oraz dr hab. Jan Waskan, prof. uczelni.
Przez ten czas udało się skompletować interesujący i perspektywiczny zespół badaczy. Zauważone to zostało między innymi przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która w 2004 roku przyznała Wydziałowi Humanistycznemu uprawnienia do doktoryzowania w zakresie nauk o polityce.  

Obecnie Wydział prowadzi badania w ramach sześciu katedr oraz stanowi zaplecze naukowo-dydaktyczne dla realizowanych studiów I i II stopnia na kierunkach:

  • politologia,
  • cyberdemokracja i studia nad rozwojem,
  • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną,
  • bezpieczeństwo narodowe,
  • zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
  • oraz dla kształcenia w Szkole Doktorskiej w ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji.