Wydział Nauk o Polityce i Administracji

O Wydziale

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstał 1 października 2019 roku. Jako podstawowa jednostka organizacyjna powołana w celu optymalizacji pracy badawczej i dydaktycznej środowiska politologicznego, nawiązuje do wcześniejszych tradycji Instytutu Nauk Politycznych.

Ten ostatni powstał w 1996 r. w efekcie przekształcenia Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Andrzej Wojtas, po nim zaś funkcję tę pełnili kolejno: prof. dr hab. Tadeusz Godlewski oraz dr hab. Jan Waskan, prof. uczelni. Natomiast w konsekwencji zmian strukturalnych, jakie zaszły na uczelni w 2019 roku, funkcję Dziekana Wydziału pełni dr hab. Artur Laska, prof. uczelni, a funkcję Prodziekana ds. Kształcenia – dr Wojciech Trempała.

Od początku istnienia jednostki udało się skompletować interesujący i perspektywiczny zespół badaczy. Zauważone to zostało między innymi przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która w 2004 roku przyznała Wydziałowi Humanistycznemu uprawnienia do doktoryzowania w zakresie nauk o polityce.

Z kolei w 2022 roku, w wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ewaluacji jakości działalności naukowej, Wydział otrzymał kategorię A. Aktualnie WNoPiA posiada więc uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Obecnie Wydział prowadzi badania w ramach sześciu katedr oraz stanowi zaplecze naukowo-dydaktyczne dla realizowanych studiów:

 I stopnia na kierunkach:

 II stopnia na kierunkach:

 III stopnia:

Ponadto w ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się także studia podyplomowe, tj.